Mikkelin ammattikorkeakoulu MAMK

Suomen tyytyväisimmät metsätalousinsinööriopiskelijat tulevat MAMKista! Opinnot vastaavat hienosti työelämän vaatimuksia, sillä niiden perustana on käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys.

Lue lisää: http://www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_paivatoteutus/metsatalousinsinoori_amk_metsatalous


MAMK_logo