Metsätalousinsinöörin ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen voit hakeutua ylempiin ammattikorkeakoulutuopintoihin, kun sinulla on vähintään kolme vuotta metsäalan työkokemusta.

Lisäksi voit hakeutua yliopisto-opintoihin ja opiskella itsellesi maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon. Metsäalan yliopisto-opintoja voit suorittaa Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa.