Metsätalouden koulutusohjelmassa opiskelu koostuu käytännönläheisistä luennoista, harjoituksista ja maasto-opetuksesta sekä työharjoittelusta. Koulutuksen aikana metsä tulee tutuksi kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. 

IMG_1764_1