Opiskelu

Metsäalan koulutus on mukava tie työhön! Opiskelu on käytännönläheistä ja itsenäisyyteen kannustavaa.

Metsätalousinsinöörikoulutus koostuu käytännönläheisistä luennoista, harjoituksista, maasto-opetuksesta ja työharjoittelusta läheisessä kontaktissa työelämän kanssa. Koulutuksen aikana opit metsä- ja talousosaamisen lisäksi työelämässä tarvittavia taitoja, kuten ajanhallintaa, itsenäistä päätöksentekoa, ryhmätyö- ja viestintätaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Käytössäsi ovat nykyaikaiset koneet ja laitteistot, jotka palvelevat suoraan ammattiosaamistasi koulutuksen jälkeen. 

Nelivuotinen metsätalousinsinöörin ammattikorkeakoututkinto (240 op) sisältää:

  • perus- ja ammattiopinnot, kuten metsänhoito, metsäsuunnittelu ja puunhankinta
  • ammattitaitoa syventävät opinnot
  • vapaasti valittavat opinnot
  • työharjoittelu ja opinnäytetyö. 

 

8