Metsäpalveluesimiehenä työskentelet metsien hoitoon ja käyttöön liittyvissä töissä läheisessä kontaktissa yksityismetsänomistajien kanssa. Tehtäviisi voi kuulua 

  • talousmetsien puunkorjuun ja metsänhoitotöiden suunnittelua ja laadunvalvontaa sekä metsävaratietojen ylläpitoon liittyviä töitä
  • metsänomistajayhteistyötä ja työnjohtotehtäviä
  • metsänparannusasioita, kuten kunnostusojitus tai metsäteiden suunnittelu ja rakentaminen
  • ennallistamis- ja  kunnostustoimintaa vesiin ja vesistöihin liittyen
  • valuma-alue- ja vesistökunnostuksia sekä kosteikkorakentamista
  • metsäkiinteistöjen välitystä ja metsätila-arvioiden tekemistä. 

 

11