Metsäpalveluyrittäjänä tarjoat suorittavaa metsäalan työtä asiakkaillesi, joita voivat olla yksityismetsänomistajat, metsäteollisuusyritykset, metsänhoitoyhdistykset, metsäkeskus, kunnat tai seurakunnat. Voit tarjota metsänhoitotöitä, kuten istutusta ja taimikonhoitoa, tai avustaa puukaupassa ja antaa metsänhoidollista neuvontaa.


_MG_0218