Metsätalousinsinöörin tutkinnon (240 op) voit suorittaa kokopäiväisenä opiskelijana nuorisoryhmässä tai monimuoto-opiskelijana työn ohessa aikuisryhmässä. Syksyllä 2016 alkavat nuorisoasteen metsätalouden opinnot kaikissa kuudessa ammattikorkeakoulussa:

  • Hämeen amk,  30 aloituspaikkaa
  • Karelia amk, 40 aloituspaikkaa
  • Lapin amk, 40 aloituspaikkaa
  • Mikkelin amk, 35 aloituspaikkaa
  • Tampereen amk, 30 aloituspaikkaa.

Lisäksi Novia Yrkeshöjskolanissa on yhteensä 40 aloituspaikkaa metsätalouden, agrologin ja ympäristösuunnittelijan ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa Raaseporissa.  


Metsätalousinsinöörin tutkinnon saavutettuasi voit hakea opiskelemaan metsäalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (60 op) vähintään kolmen vuoden työelämäkokemuksen jälkeen. Ylempi amk-tutkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Opiskeluaika on yleensä 1-2 vuotta. Syksyllä 2016 ylempiä amk-opintoja alkaa kolmessa ammattikorkeakoulussa:

  • Hämeen amk: Biotalouden liiketoiminnan kehittäminen, 30 aloituspaikkaa
  • Karelia amk: Uusiutuva energia, 20 aloituspaikkaa
  • Lapin amk: Alueiden käytön suunnittelu, 20 aloituspaikkaa 
  • Mikkelin amk: Metsätalouden liiketoiminta, 20 aloituspaikkaa