JATKOKOULUTUSMAHDOLLISUUDET

 

Ammatillisen metsäkoulutuksen jälkeen hyviä jatko-opiskeluvaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

Ammattikorkeakouluista valmistuvat metsätalousinsinöörit työllistyvät mm. työnjohto ja suunnittelutehtäviin.

Ammattikorkeakouluista valmistuvat tekniikan insinöörit työllistyvät mm. suunnittelu, työnjohtotehtäviin.

Korkeakoulututkinnossa diplomi-insinöörin sekä metsänhoitajien koulutus on vaihtoehto hakeuduttaessa metsä- ja metsäkonealan johto ja asiantuntijatehtäviin.

Metsäkoneenkuljettajan koulutuksen lisäksi metsäkoneasentajan ammatillinen koulutus on hyvä väylä lukuisiin eri metsäkonealan ja metsäkonetekniikan tehtäviin, esimerkiksi testikuljettaja, huoltoneuvoja sekä kouluttaja.