Muita metsäkoneenkuljettajan työnkuvia


Bioenergiakoneekuljettajan työnkuva

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen valinnaisuus tuottaa osaamisen myös metsäbioenergiakoneen kuljettajan ammattiin.

Työn keskeisiä osaamisalueita ovat metsänparannus- ja energiapuun korjuukoneiden käytön hallinta, koneellinen metsänuudistaminen ja metsäbioenergiapuun korjuu sekä operatiivisen työnohjauksen tietojärjestelmät.

Kasto video bioenergiakoneenkuljettajan työstä

 

Koneellinen metsänhoito

Taimkonhoito koneellistuu

Metsäkoneenkuljettaja voi tehdä myös taimikonhoitotyötä metsäkoneella. Koneiden kehityttyä metsurityöt vähenee ja sama työ tulevaisuudessa yhä enemmän koneilla.

Katso video konekitkennästä, jossa hakkuukoneeseen liitetyllä laitteella kitketään taimien kasvua haittaavat puusto. Kitkennässä ei muodostu vesomista siinä määrin kuin raivaussahatyönä tehdyssä taimikonhoidossa.

Kasto video taimikonhoitokoneenkuljettajan työstä