Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Haluatko puunkorjuun ja suunnittelun moniosaajaksi? Hallitset myös erikoispuiden kaatotehtävät, voit toimia metsänhoito-, puunkorjuu-, puuenergia-tai luontomatkailupalveluja tarjoavana yrittäjänä.

Metsäalan töissä tarvitaan ammattilaisia, jotka pystyvät puunkorjuun ja metsänhoidon tehtävien lisäksi palvelemaan luontomatkailun sekä luonnon-ja  ympäristönhoidon tehtävissä, metsäsuunnittelun ja erilaisissa tutkimuksen kenttätehtävissä sekä muissa maaseudun ja metsäalan liitännäistehtävissä. Yhä useampi metsäammattilainen toimii yrittäjänä.

Metsäalan ammattilainen on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Metsäalan ammattilainen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja työelämän tilanteissa.  Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon omassa työssään lähialojen ammattilaisten tehtävät.

Metsuri metsäopetus